Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi ( "Noteikumi") nosaka, Ascensio System SIA ("Ascensio System SIA vai" mēs ") izstrādāto pakalpojumu ("Servisi") lietošanas tostarp tīmekļa vietnes ("Vietne"), un visus papildu programmatūra uz http://www.filelab.com/.

Lūdzam izskatīt šos Noteikumus uzmanīgi. Izmantojot Servisu Jūs piekritat, ka Jūs izlasījāt, sapratāt un piekritāt šiem Noteikumiem. Ja jūs nepiekritat šiem Noteikumi, lūdzam nelietot Servisus..

Apmaiņā pret Servisu izmantošanu, jūs piekrītat:

Vispārīgi noteikumi

 1. Pieeja.Servisi tiek sniegti caur internetu. Jūs garantējat, ka Servisu izmantošana, atbilst visām piemērojamām datoru un tīklu politikam.
 2. Papildu programmatūra. Mūsu Servisu izmantošana prasa, lai jūs lejupielādētu, uzstādītu, palaistu, vai izmantotu papildu programmatūru ("Programmatūra"), pareizai Servisu darbībai. Ascensio System SIA piešķir Jums ierobežotu, neekskluzīvu, tālāk nenododamu, anulējamo licenci lietot Programmatūru. Jūsu licence lietot Programmatūru ir automātiski anulēta, ja jūs pārkāpsiet šos noteikumus, kas iesaistīts ar mūsu intelektuāla īpašuma tiesībam. Ar šo mēs paturam visas tiešas tiesības. Jūs nedrīkstat dekonstruēt vai dekompilēt Programmatūru, mēģināt to darīt, arī palīdzēt kādam citam to darīt. Mūsu Servisi var atjaunināt programmatūru automātiski, kad ir pieejama jaunā versija.
 3. Autorizācija. Jūs atļaujat Servisiem piekļūt datoram un izpildīt operācijas ar failiem, kas vajadzīgi pienācīgai un pareizai Servisu darbībai. Jūs piešķirat Servisiem atļauju mainīt datora reģistru, un uzstādīt, konfigurēt un palaist programmatūru uz jūsu datora.
 4. Cena. Mūsu pakalpojumi tiek sniegti bez maksas.
 5. Izbeigšana. Ascensio System SIA var izbeigt Servisu jebkurā brīdī bez brīdinājuma. Jūs varat pārtraukt pakalpojumu izmantošanu jebkurā laikā un atinstalēt programmatūru.
 6. Garantijas un Atbildības ierobežojumi
  1. GARANTIJAS IEROBEŽOJUMI. SERVISI, WEBLAPA UN PROGRAMMATŪRA NODROŠINĀTA "KĀ IR", BEZ GARANTIJAS JEBKĀDA VEIDA, TOSTARP BEZ IEROBEŽOJUMA UN NETIEŠĀS GARANTIJAS, ATBILSTĪBU NOLŪKAM VAI TIESĪBAM. ASCENSIO SISTĒMAS SIA NEDOD GARANTIJAS JEBKĀDA VEIDA ATTIECĪBĀ UZ WEBLAPU, SERVISIEM, PROGRAMMATŪRU, tostarp protesta VAI GARANTIJAS, KA LAPAS LIETOŠANA, SERVISI UN PROGRAMMATŪRA BŪS BEZ (A) PĀRTRAUKUMIEM VAI BEZ KĻŪDĀM VAI DARBOJAS PAREIZI KOPĀ AR JEBKURU CITU APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU, SISTĒMU VAI DATIEM, (b) ATBILST JŪSU PRASĪBAM VAI CERĪBĀM (c) BŪS BEZ KĻŪDĀM VAI KA DEFEKTI TIKS NOVĒRSTI.
  2. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ ASCENSIO SYSTEM SIA, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, AKCIONĀRI, DARBINIEKI VAI DALIBNIEKI IR ATBILDĪGI ATTIECĪBĀ UZ LAPU, SERVISU VAI PROGRAMMATŪRU PAR (a) JEBKURIEM NETIEŠIEM, SODA VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM JEBKĀDA VEIDĀ; (B) IZMANTOŠANAS, PEĻŅA, DATU, ATTĒLU, LIETOTĀJA SATURA ZAUDĒJUMIEM; (C) ZAUDĒJUMIEM SAISTĪTIEM AR NESANKCIONĒTU LIETOŠANU, KĻŪDAM VAI IZLAIDUMIEM.
  3. AUTORTIESĪBU PĀRKĀPUMS. ASCENSIO SYSTEM SIA NEATBILD PAR KAITĒJUMU, KAS RODAS NO NEATĻAUTAS VIDEO, AUDIO, ATTĒLU, INFORMĀCIJU VAI DATU ATKLĀŠANU KA REZULTĀTU NO LIETOTĀJU SATURU PĀRSTRĀDES.
 7. Dažādi
  1. Paziņojumi. Jūs nosūtīsiet visus paziņojumus uz Ascensio System SIA ar pirmās klases pastu, ar atpakaļ saņemšanu pieprasi, rakstiski, angļu valodā uz adresi: Lubānas st. 125.a-25, Rīga, Latvija, ES, LV-1021. Ascensio System SIA nosūta visus paziņojumus uz e-pasta adres.
  2. Modifikācijas. Ascensio System SIA var modificēt Noteikumus, izvietojot atjaunināto kopiju uz Web Lapu. Ascensio System SIA var arī mainīt WEB LAPU, Servisus, Programmatūru, un cenu, pilnībā vai daļēji, bez iepriekšēja brīdinājuma.
  3. Nepārvarama vara un interneta vājības Katra puse atzīst, ka darbība internetā ir ārpus otras puses pienācīgas kontrolēs, un neviena puse būs atbildīga par kavēšanos vai neveiksmes, ko izraisa pārtraukšana vai neveiksmes telekomunikāciju vai ciparu pārraides līnijās, interneta lēnuma vai kļūmēm, vai citas šādas pārraides mazspējas.
  4. Piemērojamie likumi un norises vieta. Rīgas, Latvijas, ES likumi regulē interpretāciju, konstrukciju, un Noteikumu izpildi, un viss kas izriet no tā neņemot vērā nekādus tiesību principiem konfliktus. Visas tiesvedības kas izriet no Noteikumiem, ir jāapspriež, Rīga, Latvija, ES tiesas.

Pēdējo reizi atjaunināts: Septembris 23, 2011